Uverejnené

Dopravný podnik nakúpi nové vozidlá pre lanovku na Petřín

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chystá nákup dvou nových vozů pro lanovou dráhu Petřín, v těchto dnech vyhlásil na jejich dodavatele veřejnou zakázku.

Je to ďalší krok v projekte modernizácie trate a vozidiel lanovej dráhy na Petřín. Vozidlá budú vyrobené v súlade s dizajnovým návrhom štúdia Anna Marešová designers, ktorý vlani zvíťazil v súťaži na ich novú podobu. Predpokladaná celková hodnota tejto verejnej zákazky je 150 miliónov korún. DPP očakáva vyhlásenie víťaza tendra a podpísanie zmluvy s ním v priebehu druhého štvrťroka tohto roku.

Predmetom plnenia tejto verejnej zákazky je výroba, dodanie a uvedenie do prevádzky dvoch nových vozidiel pre lanovú dráhu Petřín. Vozidlá musia byť vyrobené v súlade s platnou legislatívou EU, ČR a normami vzťahujúcimi sa k bezpečnostným požiadavkám na osobnú lanovú dopravu. Prepravná kapacita každého z vozňov musí byť minimálne 100 cestujúcich plus obsluha.

„Životnosť vozidiel, ale najmä trate lanovky Petřín sa blížia k svojmu koncu. Vlani sa nám s DPP podarilo vysúťažiť design nových vozidiel lanovky. Nový dizajn pracuje sgéniom loci Petřína a svojím poňatím bude nielen dôstojným pokračovateľom dosluhujúcej generácie vozidiel, ale bude aj naďalej spoluvytvárať obraz pražského Petřína ako unikátnej lokality svetového významu. Všetky kroky budú koordinované tak, aby počas doby, čo sa budú vyrábať nové vozidlá, mohol DPP zrealizovať sanáciu petřínského svahu a zrekonštruovať trať. Cieľom je, aby sa prví cestujúci zviezli petrínskou lanovkou už novými vozidlami na novej trati najneskôr na jar 2025,“ vraví Zdeněk Hřib, 1. námestník primátora hl. m. Prahy pre oblasť dopravy.

Medzinárodná súťaž na novú podobu vozidiel lanovky na Petřín

Víťazom medzinárodnej súťaže na novú podobu vozidiel lanovky na Petřín sa stalo v roku 2022 české štúdio Anna Marešová Designers, ktoré je tiež autorom konceptu ikonickej výletnej električky T3 Coupé Dopravného podniku hl. m. Prahy (DPP). Medzinárodnú otvorenú dizajnérsku súťaž vyhlásil DPP v októbri 2021. So svojimi referenciami a portfóliom sa do nej prihlásilo celkom 26 tímov, z toho 10 zahraničných zo 7 krajín. Úlohou finalistov bolo vypracovať návrh dizajnu karosérie aj interiéru nového vozidla lanovky na Petřín.

„Odhalená, vzdušná, milovaná – to bol náš slogan celého projektu novej lanovky na Petřín. Navrhovali sme ju s rešpektom k jej odkazu aj miestu, avšak tak, aby bola komfortná a technologicky vyspelá. Chceli sme sa vyhnúť športovému či okázalému vzhľadu a zvolili sme cestu udržateľného a funkčného designu. Maximalizovali sme výhľad a vytvorili odhalenú a vzdušnú podobu lanovky pre čo najlepší pocit z jazdy. Veríme, že bude dobre slúžiť ľuďom a baviť ich minimálne ďalších 30 rokov,“ dodala Anna Marešová, šéfdesignérka projektu a víťazka medzinárodnej dizajnérskej súťaže na novú podobu vozidiel lanovky na Petřín.

Zdroj: www.dpp.cz, www.dpp.cz